Bank - Hudya

Produkter

Bank

Bank på dine premisser - med transparente priser

Bank

Hudya leverer banktjenestene du trenger, til så lave priser som mulig. Produktene utvikles ut fra dine behov, og er enkle å forstå; Lån med sikkerhet i fast eiendom, usikrede lån, brukskonto og betalingskort. Prissettingen er 100 prosent transparent, så du som er kunde skal vite nøyaktig hva det er du betaler for. Hudyas banktjenester lanseres i 2018.

Vår enkle prismodell

Innkjøpspris
Unødvendige
kostnader*
Hudyas
påslag
Norges mest transparente pris

*Dekadente julefester, eksklusive kontorer, etc.