Personvernerklæring - Hudya

Personvernerklæring

Ord som nedenfor er skrevet med stor forbokstav, skal ha den betydningen som er forklart nedenfor eller i Hudya Group AS («Hudya») sine brukervilkår («Brukervilkårene»).

Hudya Group AS («Hudya») vil, som ledd i arbeidet med å levere tjenester til sine Supportere, samle inn personopplysninger om Supporterne Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, blant annet om hvordan vi behandler personopplysninger. Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger du oppgir til oss eller som vi innhenter til bruk i våre tjenester.

Innholdet i tjenesten er nærmere beskrevet i våre Brukervilkår. Brukervilkårene inneholder også generelle vilkår og betingelser for bruk av tjenestene. Du finner våre brukervilkår her.

1 – Hvilken informasjon samler vi inn?

Ved din bruk av Hudyas tjenester kan Hudya samle inn, lagre og bruke følgende informasjon:

 1. Personopplysninger, dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson inkludert, men ikke begrenset til, fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato og fødselsnummer (der dette er nødvendig for sikker identifisering), kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon, samt om informasjonen henviser til personens hjemmeadresse eller arbeidsplass mv.
 2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Hudyas nettsted, dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler, se nærmere under punkt 2. Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjeparts-nettsted som koblet deg til nettstedet, søkeordene du taster inn på nettstedet, de spesifikke sidene du besøker på nettstedet, hvor lenge du besøker nettstedet av gangen, IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din. Hudya kan også lagre IP-adressen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt nettstedet). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker nettstedet, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

2 – Informasjonskapsler/cookies

Noen ganger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies, (inkludert permanente informasjonskapsler som blir værende på enheten din) og annen sporingsteknologi («Informasjonskapsler»), som er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker Hudyas nettsted, for eksempel om hvilke spesifikke deler av nettstedet du benytter. Vi innhenter denne informasjonen for å forbedre innholdet og tjenestene vi tilbyr, og for å kunne skreddersy nettstedet og tjenestene våre etter dine behov og ønsker. Informasjonskapsler kan også bidra til at nettstedet fungerer bedre og raskere neste gang du besøker det.

Informasjonskapslene innhenter ikke i seg selv personopplysninger om deg, med mindre du selv velger å dele opplysningene med Hudya. Når du oppgir personopplysninger til oss, kobles ikke opplysningene med informasjon i Informasjonskapsler, med mindre du har gitt særlig samtykke til dette.

Du kan innstille nettleseren din til å oppdage og fjerne Informasjonskapsler. Hvis du ikke velger å godta Informasjonskapsler, risikerer du imidlertid at du ikke får tilgang til alle funksjonene på nettstedet. Du finner mer informasjon i nettleserens hjelpefunksjon.

3 – Hva brukes personopplysningene dine til?

Hudya bruker de personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi innhenter på annet vis, til følgende formål:

 1. å oppfylle vår avtale med deg og inngå, endre eller avslutte avtaler på dine vegne med tjenesteleverandører formidlet gjennom Hudya;
 2. å forbedre tjenestene vi tilbyr, innholdet på eget nettstedet, samt andre relevante plattformer;
 3. til intern statistikk, til markedsførings- eller administrasjonsformål, for eksempel til å måle og forstå brukerdemografi og -interesser, og kjøpevaner og andre trekk hos kundene våre, samt andre interne formål;
 4. å besvare dine spørsmål og forespørsler;
 5. å varsle deg om nye og andre produkter og tjenester fra Hudya, Hudyas datterselskaper og tjenesteleverandører hvis tjenester formidles av Hudya,
 6. å underrette deg om endringer på eget nettsted, i Brukervilkårene eller i personvernerklæringen;
 7. undersøkelser av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av personvernerklæringen eller Brukervilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres juridiske rettigheter;
 8. å overholde gjeldende lover og regelverk;
 9. til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

Behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt etter forespørsel fra oss og/eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via vårt nettsted eller andre relevante plattformer for tjenesten. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, ved å sende en e-post til Hudya. Opplysningene vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Hudya kan oppfylle de over nevnte formål.

4 – Hvem har tilgang til dine personopplysinger?

Hudya er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg, og har ansvaret for å sikre dine personopplysninger.

Hudya kan dele opplysningene med andre selskaper i Hudya Group for å oppnå formålene nevnt i punkt 3.

Hudya vil også kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Hudya eller som etter oppfordring fra Hudya leverer tjenester til deg, i den grad det er nødvendig for at disse skal kunne utføre sine tjenester. Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for og for å utføre sine oppgaver.

For å oppfylle avtalen med deg, vil Hudya også kunne dele dine personopplysninger med andre behandlingsansvarlige, som leverandører av tjenester som du har ønsket og akseptert som Supporter av Hudya. Disse vil forvalte dine personopplysninger i tråd med sin egen personvernerklæring.

5 – Sikkerhet for dine personopplysninger

Hudya har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at uvedkommende får tilgang til, kan bruke, endre eller lekke personopplysninger som vi har ansvaret for. Kun autoriserte ansatte og samarbeidspartnere som trenger tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har tilgang til personopplysningene.

6 – Linker til andre nettsteder

Fra tid til annen kan det opptre lenker på vårt nettsted til andre nettsteder. Når du følger en av disse koblingene, forlater du Hudyas nettsted. Disse tredjepartsnettstedene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettstedene driftes og hvordan data samles inn og behandles. Hudya har ikke ansvar for tredjeparters nettsteder, hvordan de driftes og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

7 – Endringer

Hudya vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Hudyas personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på vårt nettsted. Du oppfordres til å besøke nettstedet jevnlig for å holde deg oppdatert på vår gjeldende personvernerklæringen. Vi vil varsle deg dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.

Ved å bruke Hudyas tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av revisjoner av denne personvernerklæringen på nettstedet, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på nettstedet er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.

8 – Spørsmål og forespørsler om utmelding, innsyn i eller endring av personopplysninger

Kontakt oss gjerne hvis du: (a) har spørsmål eller kommentarer vedrørende vår personvernerklæring, (b) ønsker innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, (c) hvis du vil rette feil i opplysningene vi har lagret om deg eller slette visse opplysninger, (d) hvis du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende, (e) hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling, bruk eller utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter.

Hudyas kontaktopplysninger er:
Hudya Group AS
Org. nr. 916 845 782
Karenslyst Allé 53
0279 Oslo

Kontakt Hudya ved henvendelse til:
supporter@hudya.no