Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Personvernerklæring

Ofte stilte spørsmål

Dato for siste versjon: 2017-10-31

Hudya Group AS («Hudya») trenger personopplysninger samt informasjon om hvordan tjenestene benyttes for å kunne tilby våre tjenester og for å forbedre og hele tiden tilby våre Hudyanere bedre tjenester. Vi er svært opptatt av at informasjon om deg bare benyttes slik du forventer og på en rettferdig måte i forhold til de verdiene Hudya tilbyr deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon vi samler inn, hvordan den brukes og hvordan den deles. Dette gjelder for alle tjenestene som Hudya Group AS og andre Hudya-selskaper leverer. For hver tjeneste vil du i tillegg finne en egen erklæring med hvilke data vi samler inn for å kunne levere den konkrete tjenesten til deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi deler den.

1 – Hvilken informasjon samler vi inn?

 1. Personopplysninger i form av navn, mobil-/telefonnummer og e-postadresse samt andre personopplysninger som du oppgir i forbindelse med bruk av Hudyas tjenester for at vi skal gi deg en mer skreddersydd opplevelse og bedre hjelp. Dette inkluderer hus, hjem, familie og preferanseinformasjon som du oppgir for at du skal få bedre råd og tilpassede tjenester fra Hudya, enten oppgitt til våre rådgivere over telefon eller elektronisk. Dette kan være alt fra antall kvadratmeter på boligen din til om du ønsker at Hudya skal prioritere ny funksjonalitet for omsorg i hjemmet eller for elbil. Informasjonen vi spør etter skal alltid være relevant for de rådene eller tjenestene vi tilbyr eller planlegger å tilby i fremtiden.
 2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Hudyas nettsted og nett-/mobilapplikasjoner: For eksempel hvilken mobil og nettleser du benytter, hvilket tredjeparts-nettsted som koblet deg til nettstedet, søkeordene du taster inn på nettstedet, de spesifikke sidene du besøker på nettstedet, hvor lenge du besøker nettstedet av gangen, IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din. Hudya kan også lagre IP-adressen din (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt nettstedet eller for å registrere at du har akseptert eller ikke akseptert et samtykke).
 3. Informasjon knyttet til andre Hudya-tjenester som bestilles eksplisitt av deg. Tjenester som ikke er tilgjengelig kun med en Hudya-konto, men som bestilles eksplisitt av deg, vil i noen tilfeller resultere at din konto i Hudya ”berikes” med informasjon om deg knyttet til disse tjenestene. Slik informasjon er alltid identifisert i vilkårene knyttet til disse tjenestene og vi vil be deg om samtykke i slike tilfeller. Det  kan f.eks. være informasjon om bruk og forbruk, betalinger og transaksjoner, betalings- og andre preferanser, etc.
 4. Informasjon fra tredjeparter, herunder nåværende tjenesteleverandører, om ditt nåværende tjenestetilbud, vilkår etc. for å kunne tilby deg konkurransedyktige tjenester og tilbud eller på annen måte som nærmere spesifisert i vilkårene til den relevante tjeneste. Vi vil alltid be om ditt samtykke til slik innhenting av informasjon.

2 – Hva brukes informasjonen om deg til?

Hudya bruker de personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi innhenter på annet vis, til følgende formål:

 1. Tilby våre tjenester til deg, samt forbedre og utvikle våre tjenester: vi bruker informasjon om deg til å tilpasse tjenestene, kommunikasjonen vår og forslagene våre til deg, til å forstå bedre hvordan vi kan tilby bedre tjenester til andre som deg, til intern statistikk og administrasjonsformål.
 1. Kommunisere med deg: svare på forespørsler fra deg, underrette deg om endringer på nettstedene våre, i vilkårene eller i personvernerklæringen, og til å tilpasse vår kommunikasjon med deg om både tjenester du har og tjenester vi tror du ønsker å vite mer om.
 2. Undersøke, forebygge og beskytte mot overtredelser av personvernerklæringen eller vilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres rettigheter;
 3. Til andre formål som er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt og hvis nødvendig, ber om samtykket ditt.

I vilkårene for Hudya konto kan du finne de samtykkene du har gitt og som er grunnlaget for innhenting og bruk av disse opplysningene. Der finner du også hvordan du kan trekke samtykket ditt.

I tillegg til samtykke det er også andre rettslige grunnlag som er aktuelle for hvordan vi behandler personopplysningene dine:

a) Vi vil behandle dine personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg eller for å utføre gjøremål i tråd med dine ønsker før vi inngår en slik avtale. Dette vil for eksempel kunne være tilfellet for det vi nevner i punkt 1 og 2 over.

b) Av og til vil det være nødvendig å behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, altså en forpliktelse som vi som selskap er pålagt i lov eller av offentlige myndigheter, se punkt 4 over. Dette vil for eksempel kunne være bokføringsloven, som krever at visse opplysninger skal lagres over en viss tid i forbindelse med regnskapet.

c) Det er ikke så vanlig, men vi vil også kunne behandle dine personopplysninger for å ivareta en berettiget interesse. Vi vil alltid forsikre oss om at hensynet til din integritet og personvern ikke overstiger den interessen vi forsøker å ivareta. Dette vil typisk være tilfellet for behandlingsformål nevnt under punkt 3 over, for å beskytte andres eller våre egne interesser der noen har forbrutt seg mot våre vilkår eller vi blir utsatt for en form for kriminalitet som kan kompromittere dine eller andres personopplysninger.

Vi understreker imidlertid at vår ubestridte hovedregel er at dine personopplysninger kun vil behandles der du har samtykket til det eller bedt om våre tjenester som gjør det nødvendig å behandle dine personopplysninger.

3 – Hvordan behandler vi opplysningene om deg?

Hudya er svært bevisst på at all informasjon som er personlig eller kan knyttes tilbake til deg behandles forsvarlig. Dette er hvordan vi behandler og anonymiserer informasjonen din:

 • All informasjon om deg lagres på servere og tjenester som er sertifisert for behandling av sensitive personopplysninger. Fysisk oppbevares data i Tyskland og Nederland på servere levert av Amazon Web Services. Alle data er beskyttet av sikkerhetstiltak som er nødvendige og forsvarlige i forhold til nivået av sensitivitet og Hudya jobber kontinuerlig med å sørge for at sikkerhetstiltakene som er nødvendige, faktisk er på plass.
 • All informasjon om deg knyttes enten til din Hudya-konto eller til din spesifikke tjeneste levert av Hudya. Hvis du har oppgitt personopplysninger i forbindelse med én tjeneste, så lagres disse isolert fra annen informasjon, og vi benytter ikke denne informasjon i forbindelse med andre tjenester uten å ha innhentet eksplisitt samtykke fra deg (altså ikke igjennom de generelle vilkårene).
 • Tilgang til dine personopplysninger kan kun oppnås ved pålogging med ditt brukernavn og passord, ved at opplysningene skal brukes for å gjøre noe i henhold til vikårene eller denne erklæringen eller ved at du samtykker til at Hudyas representanter får tilgang til å se, endre eller supplere dine personopplysninger.
 • For å få lage rapporter, for eksempel for å lage oversikt over behov for oppfølging av deg og dine tjenester, lagrer vi dine opplysninger i et såkalt data varehus, men uten personlig identifiserbar informasjon og ikke sensitive opplysninger. Rapporten kan knyttes opp i mot din person ved at en slik koblingsrett er eksplisitt gitt til den som lager rapporten til en godkjent bruk i henhold til denne personvernerklæringen
 • Før vi bruker informasjon om din bruk av våre nettsider/applikasjoner for å forstå bruksmønstre og forbedre våre tjenester for alle våre kunder, vil vi sørge for at dine personopplysninger er irreversibelt anonymisert.

4 – Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Hudya er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg i tråd med denne personvernerklæringen, og har ansvaret for å sikre personopplysningene dine.

Der du oppgir personopplysninger i forbindelse med registrering eller bruk av en tjeneste fra en av Hudyas øvrige selskaper, vil dette selskapet være behandlingsansvarlig for dine opplysninger. Denne erklæringen vil da suppleres med en egen erklæring for den relevante tjenesten, hvor det blant annet vil fremgå hva slags informasjon som hentes inn og behandles, hvem informasjonen deles med etc.

Hudya kan dele dine opplysninger med andre selskaper i Hudya Group for å oppnå formålet med å være Hudyaner og som beskrevet i denne personvernerklæringen, og leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Hudya eller som etter oppfordring fra Hudya leverer tjenester til deg, og i den grad det er nødvendig for at disse skal kunne utføre sine tjenester. Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for og for å utføre sine oppgaver. Dette vil hver av vilkårene for de ulike tjenestene selskapene i Hudya Group tilbyr informere om i mer detalj.

5 – Dine rettigheter

Du har en del rettigheter etter personvernregelverket, som vi ønsker at du skal være klar over. Du kan:

i)kontakte oss for å få en oversikt over hva slags personopplysninger vi har lagret om de

ii) kontakte oss for å be om at lagrede opplysninger endres eller oppdateres, eller at vi retter opp eventuelle feil i opplysningene

iii)be oss om å slette opplysninger du ikke synes det er nødvendig at vi ha

iv) be oss om informasjon om retten til å begrense behandling av personopplysninger og til å motsette deg behandling av personopplysninger i visse tilfeller, eller til retten til dataportabilitet, og

v)kontakte personvernmyndighetene for å fremme en klage på vår behandling av personopplysninger dersom du mener at vi ikke overholder personvernregelverket. Vi hadde imidlertid satt veldig stor pris på om du kontaktet oss først, sånn at vi kan rette opp i det du mener er feil

Du kan selvfølgelig også alltid kontakte oss på kundeservice@hudya.no hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller til hvordan vi behandler dine personopplysninger.

6 – Hvor lenge vil dine opplysninger lagres?

Vi vil bare lagre dine opplysninger så lenge du bruker våre tjenester og i den grad du ikke har bedt oss om å slette alle eller deler av de opplysningene vi har lagret om deg. Enhver bruk til å forbedre våre tjenester osv. vil skje med opplysninger som er fullt ut anonymiserte og ikke kan knyttes til deg. Fortsatt lagring vil kun skje dersom det er nødvendig for å ivareta våre rettslige forpliktelser – dvs. forpliktelser vi er pålagt i lov eller av offentlige myndigheter – eller for å forsvare våre eller andres rettskrav.

7 – Endringer i denne personvernerklæringen

Vi klarer ikke å tenke på alt, så på ett eller annet tidspunkt så vil vi nok bli nødt til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. En oppdatert versjon personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på Hudyas nettsted, så du bør holde deg oppdatert der. Hvis vi gjør endringer som vi trenger at du godtar eksplisitt, så vil vi informere deg og be om samtykke.

 

Hudya Group AS
Org. nr. 916 845 782
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo
kundeservice@hudya.no