Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hva gjør jeg hvis MMS, SMS eller Internett ikke fungerer?

Når du bytter SIM-kort, hender det at du må gjøre noen innstillinger på telefonen din på nytt.

Nedenfor har vi samlet noen vanlige feil og tips til løsning, med beskrivelser for iPhone og Android-telefoner.

Oppsett for Iphone

 

1.     Skru av og på mobilen

Har du problemer med å komme på nett med mobilen, eller sende/motta MMS, er løsningen ofte å skru mobilen av og på. Har du fortsatt problemer, se punkt 2.

2.     Nullstill nettverksinnstillinger

De fleste telefoner leveres med riktige nettverksinnstillinger, men noen ganger kan de ha falt ut. Dette løser seg ofte ved å nullstille nettverksinnstillingene.

Kjente problemstillinger

Jeg får ikke koblet til Internett uten wifi

Løsning: Slå på mobildata.

For at Internett skal fungere må mobildata (pakkedata) være aktiv på telefonen din. For å vite om mobildata fungerer, kan du se etter et symbol som viser 4G, 3G, H, H+ eller E ved siden av dekningsindikator på skjermen din. Hvis du ikke ser symbolet må du;

  • aktivere mobildata (pakkedata) i telefonens nettverksinnstillinger. Hvis du fortsatt ikke får koblet til mobildata,
  • skru telefonen av og på. Test mobildata på nytt etter oppstart.
  • Konfigurer mobildatainnstillinger manuelt. Se veiledning for manuelt oppsett under.


Jeg får verken sendt eller mottatt MMS

 

Løsning: Slå av wifi

For at MMS skal fungere må mobildata (pakkedata) være aktiv på telefonen din. For å vite om mobildata fungerer, kan du se etter et symbol som viser 4G, 3G, H, H+ eller E ved siden av dekningsindikator på skjermen din. Hvis du ikke ser symbolet må du;

  • deaktivere wifi (dette overstyrer tilgangen til mobildatanettverk), eller
  • aktivere mobildata (pakkedata) i telefonens nettverksinnstillinger.


MMS kommer ikke frem til enkelte nummer

Dersom din MMS står som sendt, men mottaker ikke har fått MMS, er det mest sannsynlig på grunn av mottakers dekning. I slike tilfeller må mottaker feilsøke. Se punktet over.

Oppsett for Android

 

1.     Skru av og på mobilen

Har du problemer med å komme på nett med mobilen, eller sende/motta MMS, er løsningen ofte å skru mobilen av og på. Har du fortsatt problemer, se punkt to for å nullstille nettverksinnstillinger.

2.     Nullstill nettverksinnstillinger

De fleste telefoner leveres med riktige nettverksinnstillinger, men noen ganger kan de ha falt ut. Dette løser seg ofte ved å nullstille nettverksinnstillingene.

Kjente problemstillinger

Jeg får ikke koblet til internett uten WiFi

 

Løsning: Slå på mobildata

For at internett skal fungere må mobildata (pakkedata) være aktiv på telefonen din. For å vite om mobildata fungerer, kan du se etter et symbol som viser 4G, 3G, H, H+ eller E ved siden av dekningsindikator på skjermen din. Hvis du ikke ser symbolet må du;

  • aktivere mobildata (pakkedata) i telefonens nettverksinnstillinger. Hvis du fortsatt ikke får koblet til mobildata,
  • skru telefonen av og på. Test mobildata på nytt etter oppstart
  • Konfigurer mobildatainnstillinger manuelt. Se veiledning for manuelt oppsett under


Jeg får verken sendt eller mottatt MMS

 

Løsning: Slå av wifi

For at MMS skal fungere må mobildata (pakkedata) være aktiv på telefonen din. For å vite om mobildata fungerer, kan du se etter et symbol som viser 4G, 3G, H, H+ eller E ved siden av dekningsindikator på skjermen din. Hvis du ikke ser symbolet må du;

  • deaktivere WiFi (dette overstyrer tilgangen til mobildatanettverk), eller
  • aktiver mobildata (pakkedata) i telefonens nettverksinnstillinger


Test sending/mottak

Send en MMS til deg selv (fra og til ditt nummer), på den måten kan du teste om både sending og mottak av MMS fungerer.

MMS kommer ikke frem til enkelte numre

Dersom din MMS står som sendt, men mottaker ikke har fått MMS, er det mest sannsynlig på grunn av mottakers dekning. I slike tilfeller må mottaker feilsøke. Se punktet over.

Oppsett for eldre mobiler

Slik går du frem:

Har du en eldre mobiltelefon og opplever problemer med Internett eller MMS, kan du kontrollere innstillingene for mobilnettverk. Dette finnes som regel under innstillinger for mobile nettverk/nettverksinnstillinger.


Sjekk dine innstillinger mot denne listen:

MMS Internett
APN (Tilgangspunktnavn) MMS Telia
IP-adresse / Gateway Skal stå tomt Skal stå tomt
Port Skal stå tomt Skal stå tomt
MMS Gateway 212.169.66.4 N/A
MMS port 8080 N/A
MMS-server http://mm/ N/A
Brukernavn /Passord Skal stå tomt Skal stå tomt
APN Type MMS default,supl

 

Telefonen har operatørlås

Hvis telefonen har telefonlås, kan du gå inn på Telenor eller Telia sine nettsider og se hvilken prosedyre du må gjøre for å låse opp telefonen.

SMS virker ikke

Har du dekning?

Hvis du ikke har dekning, kan du verken sende eller motta meldinger. Du kan sjekke dekningen på Telias dekningskart.

Er meldingsminnet fullt?

Hvis meldingsminnet er fullt så er løsningen å slette noen SMS eller MMS.

Internett virker ikke

Er mobildata skrudd på?

Hvis du har problemer med Internett kan det hende at mobildata/mobilt internett ikke er skrudd på.

Du finner og kan skru på mobildata under Innstillinger på din mobiltelefon.