Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Brukervilkår

Ofte stilte spørsmål

Dato for siste versjon: 2017-10-31

Vi har laget disse vilkårene for å sikre et trygt forhold mellom deg som Hudyaner  (altså du som har valgt å benytte deg av tjenester fra Hudya Group AS) og oss i Hudya, altså Hudya Group AS. Disse vilkårene gjelder for den kontoen du gratis oppretter hos Hudya, men hvis du velger noen av Hudyas andre tjenester, så vil du se at vi også refererer til disse vilkårene fra andre tjenester (disse kan være levert av datterselskaper av Hudya Group AS).

1 – Hudya tjeneste

Når du er en Hudyaner og har en Hudya-konto, gir det deg rett (men ikke plikt!) til å bestille og være Hudya-kunde på alle tjenester som Hudya tilbyr. Dette er tjenester som til enhver tid endres, oppdateres og forbedres. Ja, selv prisen kan bli bedre, uten at du trenger å løfte en finger utover å bestille tjenesten den første gangen. Vi lover deg å lytte til deg som Hudyaner og hele tiden forsøke å gjøre tjenestene bedre.

Du vil være den første til å få informasjon om det siste som skjer i Hudya og tilbud på de nyeste Hudya-tjenestene. Du har også rett til å når som helst ta kontakt med oss for å få råd innenfor de områdene hvor Hudya har tjenester, for eksempel strøm, forsikring, mobiltelefoni, boligalarm og banktjenester, selv om du ikke kjøper disse tjenestene fra oss.  Det er du som enkeltperson som er Hudyaner, men du kan godt representere bedriften din.

For å kunne gi deg alt dette, så gjør vi alt for å forenkle produktene (bare gi deg det du faktisk vil ha), redusere kostnadene (færrest mulige ansatte og kompliserte ting), og vi vil at du skal være like trygg etter tre eller fem år på at du får et like godt og konkurransedyktig produkt som du bestilte fra oss første gang. En av de tingene vi gjør for å få til dette er å benytte alt det nye tekniske som finnes og som store Internett-selskaper benytter, både for å redusere kostnader og for å ha en god og nær dialog med deg. Vi er helt avhengig av at du som Hudyaner sier fra hvis du mener vi ikke holder løftene våre eller at det er ting vi kan forbedre.

2 – Registrering og kommunikasjon

For å bruke Hudyas tjenester, så må du registrere deg med en konto hos Hudya, enten via nettet eller med hjelp av noen av oss i Hudya. Du er ansvarlig for at alle opplysninger du oppgir er riktige og oppdaterte, og du må være over 18 år (eller ha samtykke fra foresatte). Hvis du vil gjøre endringer, så kan du gjøre dette når du er logget inn på våre hjemmeside/apper, eller ved å ta kontakt med oss på annet vis, f.eks. kundeservice@hudya.no.

Vi vil sende deg kommunikasjon angående kontoen din, for eksempel bekreftelser, innlogging, endring av passord, relevante oppdateringer etc, via e-post, tekstmelding, eller brev.

3 – Oppsigelse av tjenesten

Du kan når som helst avslutte kontoen din hos Hudya. Det gjør du ved å gi beskjed direkte til oss via telefon, e-post eller Hudyas websider/apper. Hvor lang tid det tar avhenger av hvor mange tjenester du har fra oss.  Vi vil ikke at du plutselig skal stå uten strøm eller en annen tjeneste.  Derfor kan det ta opptil 1 måned før oppsigelsen får effekt.

4 – Lovlig bruk

Vi ønsker at våre Hudyanere skal benytte tjenestene våre på en ansvarlig måte, slik det er beskrevet her eller andre steder som uttrykker den forventede måten å bruke tjenestene på. I hver av tjenestene våre kan det være vilkår fra våre partnere som du også må følge.

Hvis det viser seg at du som Hudyaner har gjort noe som er i strid med reglene nevnt over eller noe som går ut over andre Hudyanere, så vil Hudya måtte vurdere å suspendere tjenesten for deg inntil vi har avklart hva som har skjedd.

Hvis du gjør noe ulovlig ved å urettmessig benytte Hudyas tjenester, så er dette ditt og ikke Hudyas ansvar.

5 – Tilgjengelighet

Hudyas systemer kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller av andre årsaker. Vi vil i rimelig tid informere deg om dette, men Hudya er ikke ansvarlig for eventuelle følger eller skader som skyldes at du som Hudyaner ikke kan benytte systemene som forutsatt. For hver av Hudyas betalte tjenester gjelder det egne vilkår for tilgjengelighet.

6 – Endringer i Hudyas tilbud og vilkår

Uforutsette ting kan skje, og Hudya kan dessverre beslutte å legge ned hele eller deler av tjenesten eller erstatte tjenesten med andre tjenester. I slike tilfeller må vi forbeholde oss retten til å avslutte kundeforholdet etter at du har mottatt rimelig varsel om dette. f.eks. i form av et varsel til den registrerte e-postadressen din.

Vi klarer ikke å tenke på alt, så fra tid til annen så kommer vi nok til å gjøre endringer i disse vilkårene og personvernerklæringen. Oppdaterte versjoner av Hudyas vilkår og personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på Hudyas nettsted, så du bør holde deg oppdatert der, og du godtar ved registrering at slik elektronisk informasjon er en akseptabel form for oppdatering til deg.

Hvis det er noe vi trenger at du godtar eksplisitt, så vil vi informere deg og be om samtykke. Hudya er svært opptatt av personvern og mener at det er du som eier din informasjon og at du skal få kontrollere hvordan du blir kontaktet og hvordan informasjonen din blir brukt. I stedet for å be deg om å godta alt mulig nå, så ønsker vi derfor fra tid til annen å ta kontakt med deg, fortelle deg hva vi gjerne vil gjøre, og be om at du godtar (eller ikke) dette. Vår tjeneste er nettopp å gjøre dette enkelt for deg, og derfor er det en del av tjenesten at vi tar kontakt med deg for å innhente nye samtykker på de måtene vi etterhvert utvikler.

7 – Personopplysninger

En viktig del av å levere gode og konkurransedyktige tjenester til deg er å forstå hva du og andre kunder trenger. Vi ønsker å få det i direkte dialog med deg, ved å hente inn personopplysninger fra deg om deg og ved å samle inn informasjon om hvordan vi bruker tjenestene våre.  Noe av dette er helt nødvendig for å levere de tjenestene du har bedt om fra oss, mens andre ting er for at vi kontinuerlig skal forbedre oss eller møte deg på en bedre måte. Du skal alltid ha kontroll over hvordan vi bruker slik informasjon, og du har alltid mulighet til å reservere deg mot bruk av slik informasjon ved å ta kontakt med oss. Hudyas innsamling, formål og bruk av personopplysninger, er alltid i tråd med lovgivning og er nærmere regulert i Hudyas personvernerklæring. Du finner personvernerklæringen her.

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, rette feil i opplysningene vi har lagret om deg eller slette visse opplysninger, hvis du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende, eller hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling, bruk eller utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter.

8 – Markedsføring

En viktig del av å være en Hudyaner er at de tjenestene du har fra oss alltid videreutvikles og at Hudya utvikler nye tjenester vi tror du kan være interessert i. Dette er en sentral del av tjenesten vi leverer til deg og som du som Hudyaner har bekreftet at du ønsker. Vi vil derfor gi deg informasjon om slike endringer og nye tjenester i form av nyhetsbrev, e-post, tekstmelding, eller telefon fra en av våre hyggelige rådgivere.

Vi ønsker at du skal bare få informasjon om det som interesserer deg. Derfor vil vi forsøke å ta kontakt bare når vi tror du er interessert. For å hjelpe oss, så kan du når som helst trekke tilbake hele eller deler av ditt samtykke (og bare få informasjon angående den/de tjenestene du har) eller fortelle oss hva du vil eller ikke vil ha informasjon om. Du vil kunne gjøre dette via Hudyas forskjellige websider/apper og alltid via kundeservice@hudya.no.

9 – Forskjellige nødvendige ting

Det er noen juridiske ting advokatene våre sier vi må ha med, så her kommer noe som kanskje er litt vanskeligere å forstå. Bare ta kontakt hvis du ønsker bedre forklaring på noe her eller ellers i vilkårene!

  • Ansvar 1: Plattformene for tjenesten og kommunikasjon fra Hudya til Hudyanere, kan inneholde lenker til eller henvise til tredjepartsinnhold. Under ingen omstendighet skal Hudya, eller noen Hudya svarer for, være ansvarlig for tap påført Hudyanere som følge av slikt tredjepartsinnhold.
  • Ansvar 2: Hudya er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller inntekter eller andre indirekte tap og følgeskader som oppstår som en følge av at tjenesten levert av Hudya er mangelfull, med mindre Hudya eller noen Hudya svarer for har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.
  • Immaterielle rettigheter: Hudya, eller Hudyas lisensgivere, innehar alle immaterielle rettigheter til tekst, bilder, design og ethvert annet materiale og informasjon som gjøres tilgjengelig for deg gjennom bruk av tjenesten.
  • Overdragelse: Du er innforstått med at avtalen inngått med Hudya, kan overdras til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte, er eid av Hudya Group AS, eller til en tredjepart i forbindelse med salg av eiendeler eller virksomhet som omfatter tjenestene, uten ditt samtykke.
  • Tvisteløsning: Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Tvister relatert til disse vilkårene eller til tjenestene forøvrig, kan bringes inn for Oslo tingrett som avtalt verneting, med mindre annet verneting følger av tvingende lovgivning.

 

Hudya Group AS
Org. nr. 916 845 782
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo
kundeservice@hudya.no